Ropažu vidusskola

Skolas padome

Skolas padome tiek veidota ar mērķi veicināt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Ropažu novada pašvaldības sadarbību, lai izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbības regulējums Izglītības likuma 31. pants.   

Skolas padomi veido viens vecāks no katras pirmsskolas grupas un klases, divi pedagogi un vismaz divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji- izglītojamie. Padomes priekšsēdētāju ievēl ar balsu vairākumu. 

2023.-2024. mācību gada Skolas padomes priekšsēdētāja - Sarmīte Žeibe