Ropažu vidusskola

Atbalsts skolai

Ropažu novada vidusskolas atbalstam darbojas divas biedrības, kas ļauj īstenot dažādus inciatīvu projektus un piesaistīt papildu finansējumu skolas vajadzībām. Aicinām ar ziedojumu piedalīties Ropažu novada vidusskolas izaugsmē.

Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrība

Reģ.nr. 40008038204

Juridiskā adrese: Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads

SEB bankas Rīdzenes filiāle

LV 73 UNLA 0002 0414 69542

 

Biedrība “Ropažu vidusskolai”

Reģ. nr. 40008218445,

Reģ.dat.14.12.2013

Juridiskā adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135

Swedbank AS, LV59HABA0551037734089