Ropažu vidusskola

ESF projekts "Karjeras atbalsts..."(2017-2020)

Ropažu vidusskola no 2017.gada septembra ir iesaistījusies ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekta numurs: 8.3.5.0/16/|/001).

Informācija par projektu sadaļā  “Karjeras izglītība”.