Ropažu vidusskola

EKO skola

Kas ir eko skolas eko padome

 1. Kādā veidā Eko padome tika?

Katrā klasē brīvprātīgi pieteicās vismaz 2 skolēni, kuri vēlējās darboties Eko padomē. Pirmajā sapulcē tika sadalīti amati un pienākumi, katram Eko padomes dalībniekam. Bet gada laikā eko kustībai var pievienoties ikviens.

 1. Kādas Eko padomes motivēšanas aktivitātes ir notikušas?

Eko padomes motivēšanā skolēni tika iesaistīti dažādos darbos (makulatūras kastu ieviešana klasēs un kabinetos, kopīga ideju ģenerēšana un plānošana efektīvai Eko padomes darbībai. Skolas vides labiekārtošana – info dēlis. Mārtiņdienas tirgus rīkošana, skolas ēdnīcas pārtikas pārpalikumu svēršana, makulatūras, bateriju vākšana.)

Bet kā aktīvas darbības balva par iepriekšējo māc. g. – ekskursija uz Līgatni un Tīklu parku. 2019. gada septembrī.

 1. Cik bieži notika lielās un mazās sēdes?

Lielās sēdes abām ēkām kopā ir notikušas jau trīs, bet mazajās sēdēs tiekamies katru nedēļu- otrdienās.

 1. Raksturojiet, kā pārsvarā notika Eko padomes mazās sēdes?

Mazajās sēdēs tiekas visi Zaķumuižas ēkas Eko padomes dalībnieki savā mājā un arī Ropažu skolas ēkā kopā ar saviem koordinatoriem. Tiek aktualizēti katrā nedēļā veicamie darbi un notikumi. Skolēni patstāvīgi strādā un koordinē savu darbu pēc iedalītajiem amatiem, vadību uzņemoties  Eko padomes prezidentam.

 1. Kādā veidā tika plānota Gada tēmas un citu Eko skolu tēmu iekļaušana mācību saturā?

Pirms gada tēmas plānošanas katras klases skolēni kopā ar audzinātāju veica skolas vides novērtējumu.

Katra priekšmeta skolotājam ir iespēja savas eko tēmas ierakstīt kopīgajā Eko mākonī, kurš atrodas skolas e klasē.

 1. Kur atrodas Eko padomes dēlis?

Zaķumuižā – Eko padomes dēlis atrodas pie ēdnīcas, jo tā ir vieta, gar kuru staigā visi skolas skolēni , skolotāji, darbinieki un pirmsskolas bērnu vecāki. Šajā vietā to var apskatīt ļoti liels skaits cilvēku.

Ropažos – Mūsu eko stends atrodas vestibilā, kur visi , kas ienāk mūsu skolā, iet garām. Tas ir liels un pietiekami zemu, lai arī mazākie skolēni var izlasīt informāciju. Mūsu stendu mēs novietojām redzamā vietā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku to varētu apskatīt, un, lai visi zina, ka esam Eko sko             

 1. Vai un ar ko, kādā veidā tika veidota sadarbība?

Pagaidām sadarbība tika veidota ar skolēnu vecākiem, rīkojot Mārtiņdienas tirgu, ar skolas ēdnīcas darbiniekiem, sverot pārtikas atlikumus, ar pašvaldību, veidojot kopīgus projektus, ar vietējiem uzņēmējiem- sarunu līmenī.

 1. Vai un kādus priekšlikumus skola ir izstrādājusi un iesniegusi vietējai pašvaldībai?

Ropažu eko padome ir iesniegusi:

 1. Autobusa galapunkta apzaļumošanas projektu, ko realizēsim pavasarī
 2. ZSv egļu jautājums( kur novietot lielo egli un kādas izmantot telpās)
 3. Parka sakārtošana Ropažos
 4. Pastaigu takas atjaunošana Zaķumuižā
 5. Skolas ( Ropažos) rotaļu laukuma atjaunošanas ieceres( ar vecāku un skolēnu spēkiem)
 6. Kopīgi projekti-ar Moldovu, Ameriku u.c.

 

9. Vai un kādā veidā vides kodekss tika izvērtēts un aktualizēts? Vai un kādā veidā tas ir ticis mainīts, papildināts?

Vides kodekss pagaidām nav mainīts, jo to atjaunojām tikai šogad.

10. Kādā veidā uzturat “dzīvu” jeb izmantojat, atgādinat par vides kodeksu un tajā ietvertajām pamatvērtībām?

Katrā klasē ir pieejams vides kodekss, kuru aktualizē klašu skolotāji audzināšanas stundās un priekšmetu skolotāji, skolēni ikdienas gaitās.

Eko padome iet klasēs runāt ar skolēniem.


Eko skolas paveiktie darbi ( lielākie)

1. Eko padome realizēja šādus motivācijas pasākumus :

 • projekts „ Salabosim pasauli” – starpskolu pasākums, piedalījās 9 Latvijas skolas
 • ejam uz klasēm , stāstām un popularizējam zaļo domāšanu
 • piedalījāmies klimata gājienā „Fridaysforfuture”
 • Sniedzām interviju žurnālam „ Mājas viesis”
 • Mārtiņdienas tirgū rādījām, kā pagatavot veselīgus un garšīgus smūtijus un sulas.
 • Panācām, ka skolā maizītes pārdot papīra maisiņos, nevis, plastmasas.
 • Informatīvs EKO stends
 • Iesaistīšanās starptautiskos projektos par EKO tēmu.
 • Sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem par papīra maisiņu ieviešanu vietējos veikalos
 • Notiek aktīva sadarbība ar pašvaldību par jaunām idejām skolā un novadā

Mūsu aktivitātes var redzēt Facebook – Ropažu Novada ekopadome

Instagram – rnvs.ekopadome

2. Mazās sanāksmes – 1 reizi nedēļā

Mazās/individuālās sanāksmes – pēc nepieciešamības. Ja tuvojas kāds pasākums vai akcija, tad biežāk.

3. Mūsu eko stends atrodas, vietā, kur visi , kas ienāk mūsu skolā, iet garām. Tas ir liels un pietiekami zemu, lai arī mazākie skolēni var izlasīt informāciju. Mūsu stendu mēs novietojām redzamā vietā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku to varētu apskatīt, un, lai visi zina, ka esam Eko skola.

4. Veidojam sadarbību ar pašvaldību, ar kuras pārstāvjiem diezgan regulāri tiekamies kopīgās sēdēs vai brīvas atmosfēras sarunās. Kopā gan rīkojam novada pasākumus, gan lūdzam atbalstu un palīdzību mūsu pasākumu rīkošanā, tāpat arī kopīgi rakstām un realizējam projektus. Pašvaldība arī aktīvi iesaistās eko padomes rīkotajās akcijās (piemēram, Silto džemperu diena). Sadarbību veidojam arī ar vietējiem uzņēmējiem – veikalniekiem, kurus informējam par Zero Waste kustību un piedāvājam dažādas iespējas, kā to atbalstīt un īstenot veikalos. Ja rīkojam pasākumus, uzaicinām arī vietējos ražotājus (piemēram, kad īstenojām projektu Salabo pasauli).

5. Priekšlikumus par ‘’Zero Waste’’ ieviešanu vietējos veikalos. Tāpat pie pašvaldības ejam ar savām projektu idejām (Moldova, Somija), kuras kopīgi attīstām. Pašvaldība novadā aktualizē arī šķirošanu. Tāpat aicinām viņus piedalīties mūsu rīkotajos konkursos, pasākumos un akcijās un palīdzēt publicitātes sfērā.


Jaunieši tiekas ar mentoriem, lai radītu pārmaiņas savās skolās

 

Jauniešu vēstnieki no Ekoskolām novembrī tikās ar mentoriem, lai sagatavotu pasākumus ilgtermiņa izmaiņām savās skolās.
Pirmā tikšanās notika 5. novembrī jauniešu centrā Kaņieris, bet otrā tikšanās, kurā tika apspriesti jau sagatavotie pasākumu plāni – 23. novembrī Vides izglītības fonda telpās.

Izvēloties konkrētās idejas pārmaiņu radīšanai savās skolās,  pasākumi notiks Pļaviņu novada ģimnāzijā, Pumpuru vidusskolā, Rīgas 69. vidusskolā un Ropažu vidusskolā jau decembra sākumā!

Pasākumi ir daļa no projekta “Salabo pasauli” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Jauniešu tikšanos ar mentoriem rīko “Vides izglītības fonds” projekta “Salabo pasauli” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides  aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. 

Pārpublicēts: http://www.videsfonds.lv/lv/jauniesi-tiekas-ar-mentoriem-lai-rad-tu-p-rmai-as-sav-s-skol-s

ROPAŽU NOVADA VIDUSSKOLAS  VIDES KODEKSS


Pirmsskola

Gada tēma “Skolas vide un apkārtne”

Eko skolas darba plāns 2019./2020.m.g.:

 • Aptaujas anketa “Eco skolas vides novērtējums”’- vecākiem, pedagogiem, bērniem
 • Eco skolas stenda izveidošana
 • Dalība projektos “Uzliec pauzi plastmasai”; “Cūkmena detektīvs” u.c.
 • Āra nodarbību skaita palielināšana
 • Topogrāfiskās kartes “Pastaigu maršruti pirmsskolā” izveidošana
 • Rotaļu laukumu pirmsskolas grupām projektēšana
 • Pedagogu tālākizglītība “Brīvdabas pedagoģijas metodika”
 • Rezultātu apkopošana un tālākas rīcības plānošana

 Skolas piedāvātās aktivitātes Eko skolas programmas ietvaros:

 • Bateriju nodošana
 • Makulatūras vākšana

2018./2019. mācību gads

Skolas tēma – „Bioloģiskā daudzveidība”,

Eko skolas darba plāns 2018./2019.m.g.

APTAUJAS ANKETA  –  EKOSKOLA    2018./2019.m.g.- 2. semestra atskaite

5.a klases audzinātājas Olgas Ozolas atskaite.

EKOSKOLAS TĒMAS;

 1. Klimata pārmaiņas – globālā sasilšana.
 2. Latvijas meži.

Klases stundās:

1.Globālā sasilšana

https://www.youtube.com/watch?v=TQP-5Ggio4U

 1. Kādas ir bijušas klimata pārmaiņas pēdējo 2,5 miljonu gadu laikā?
 2. Kāds ir viens no galvenajiem klimata pārmaiņu cēloņiem?
 3. Kā mēs varam cīnīties pret klimata pārmaiņām?
 4. Cik nācijām būs jāsadarbojas kopā, lai samazinātu klimata pārmaiņas?
 5. Kas ir un par ko strādā runātājs?
 6. Problēma kas ietekmēs mūs visus?
 7. Kāpēc planēta sasils daudz straujāk?

 2.Mežs un koki

Mācību materiāli un filmiņas  – https://www.lvm.lv/sabiedribai/atputa/latvijas-meza-dienas/macibu-materiali

Tika skatīti mācību materiāli un filmiņas, pārrunāts tika par koku izciršanu un koku stādīšanu.

Stundā bija jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:

 • Kāpēc koku izciršana nemaz nav tik slikta?
 • Kā sauc nozari no kuras Latvijā iegūst visvairāk naudas līdzekļu?
 • Kas ir Latvijas zaļais zelts?
 • Kā citiem vārdiem sauc koku izciršanu?
 • Kā sauc augstskolu, kur ir Meža fakultāte?

Ārpusskolas aktivitātes:

Mācību ekskursija uz “Meža dienas 2019”.

Sporta dienas viena no aktivitātēm – EKO stacija pie dambja, kuru sagatavoja un vadīja EKO padome.

 Skolas ( pulciņu) piedāvātās aktivitātes un jūsu( klases) līdzdalība tajās:

Bateriju nodošana.

Makulatūras vākšana.

Zīļu vākšana

 Vērtējums un ieteikumi Eko darbībai skolas mērogā (lūdzu neatstāt šo jautājumu bez ievērības, iesakiet, ierosiniet).

Eko skola darbojas ļoti aktīvi, īpaši prieks bija par lielisku un uzskatāmu darbu EKO skolu salidojumā. Atgriezenisko saiti par starptautiskajiem projektiem visai skola, lai visi zina kur bijāt un ko darījāt.

Ieteikums – kā samazināt vēl vairāk to, ka tomēr tik daudz kas tiek printēts uz papīra.

Nākamā gada tēma – tomēr vēl liktu atkritumu šķirošanu un tā nozīmi, jo daudzi neizprot kāpēc tas ir jāda. Arī ģimenēs ir maz informācija kāpēc tas ir nozīmīgi.

 Eko darbība 3.a klasē (A. Dzene)

 • Atkritumi

Visu gadu klasē bija nodrošināta kaste makulatūrai.

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

Otrreizējo materiālu izmantošana mājturības stundās – groziņš no kartona un dzijas (februāris) , krūzes paliktnis no žurnāliem (maijs).

 • Enerģija

Dabaszinībās – tēma enerģija, eksperimenti ar elektrību, enerģijas pārvērtības, enerģijas taupīšana. (Janvāris)

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

 • Ūdens

Dabaszinības – šķīdumi un ūdens. Ūdens daudzums, tā taupīšana. Pētījums ūdens tīrība  – salīdzinājām dažādus ūdens paraugus pēc krāsas un smaržas. Pētījām dīķa, upes, peļķes, izkausēta sniega ūdeņus. (februāris)

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

 • Transports

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

Klases pasākums – velobrauciens kopā ar vecākiem “Pretī vasarai” (maijs).

 • Vide un veselīgs dzīvesveids

Peldēšana (visu gadu).

Sporto visa klase- sacensības.(marts.)

Veselīga uztura nodarbības 3.klasēm  (4 nodarbību cikls ar speciālistiem). (Aprīlis)

Skolas sporta diena (maijs).

 • Skolas vide un apkārtne

Latviešu valoda- Vai jau atkal pavasaris? Dabas vērošana, pamanīt pārmaiņas, salīdzina, aprakstu rakstīšana. ( marts )

Skolas apkārtnes sakopšana – lapu grābšana mājturības stundas ietvaros ( aprīlis).

 • Klimata izmaiņas

Dabaszinības – Zeme saules sistēmā, pārrunājām arī globālo salšanu, skatījāmies filmiņas, ko varam darīt mēs? (marts)

 • Meži

Filma “Iestādi savu nākotni” (aprīlis)

Latv.val – dabas vērošana J.Baltvilks “No balkona līdz Ķīšezeram”. (Februāris)

 • Pārtika

Regulāri ikdienā princips – liec cik apēdīsi jeb ēdam atbildīgi.

Veselīga uztura nodarbības 3.klasēm  (4 nodarbību cikls ar speciālistiem). (Aprīlis)

Vecāku profesiju iepazīšana – tikšanās ar PF “Ķekava” pārstrādes daļas vadītāju Valdi Vucenu. (februāris)

 • Bioloģiskā daudzveidība

Augu audzēšana klasē – iesējām samtenes, audzējām kartupeli. (marts – maijs).

Augi un dzīvnieki dažādās siltuma joslās (aprīlis) .

Klases ekskursija “Siguldas tauriņu māja” (maijs).A

3.B klase (S. Liepiņa)

 Šajā mācību gadā 3. b klase piedalījās visos EKO skolas rīkotajos pasākumos. ?

* Makulatūras un bateriju vākšana.

* Dabaszinību stundas tēma “Masa”. Svērām bērnu mugursomas, domājām, kā samazināt to svaru. Izveidojām ieteikumu sarakstu, piemēram, lai nevajadzētu nest mācību grāmatas, var izmantot interneta vietni www.soma.lv .

* Tukšo šķīvju nedēļa (februāris).

* Silto džemperu diena (12. februāris).

* Meža diena, Pasaules ūdens diena, Zemes stunda (marts). Vācām materiālus, (aprīlis).stāstījām, zīmējām plakātus.

* Akcijas “Lielās talkas” ietvaros piedalījāmies skolas apkārtnes sakopšanas darbos.

* Dārzs uz palodzes (marts – maijs). Šajā mācību gadā stādījām sīpolus, dilles, pētersīļus un citus garšvielu augus.

* Veselīga uztura nodarbības (4 x).

* Visu mācību gadu – piedalīšanās projektā “Sporto visa klase”.

* Sporta diena 30. maijs.

* Dabaszinību stundās mācījāmies par kontinentiem, okeāniem, siltuma joslām (veidojām prezentācijas), Latvijas upēm un ezeriem, atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem, dabas saudzēšanu.

* Sociālajās zinībās – domā un dzīvo zaļi, ieteikumu veidošana.  Daudz runājām un mācījāmies par veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu, atkarībām, dienas režīmu.


Silto džemperu diena Ropažu novadā  Siltuma rādītāju ņemšana un salīdzināšana

Silto džemperu diena 12.02.2019/13.02.2019; 6.03.2019/7.03.2019 (starp rādītāju ņemšanas dienām krasi mainījās laika apstākļi no ziemīgiem uz slapjiem un siltākiem)

  12.02. 13.02 Izlietots Āra apstākļi 6.03 7.03 Izlietots Āra apstākļi
Pašvaldības administrācijas ēka 01088,79 Mgwh 01089,13 0,34 0 grādu

Iekštelpās samazināts siltums par 2 grādiem zemāk nekā ikdienā

1095,97 1096,33 0,36 Laukā -3 grādi 6.03, 7.03 – 1, 0 grādi, vējš
Ropažu vidusskola 812,7 814 1,23 838,6 841 2,4
Darbmācības kabinets 188,8 189,05 0,25 197,04 197,52 0,48

1 Mgwh – 55,59 EUR bez PVN, SIA “Ciemats” dati

Laika apstākļi rādītāju ņemšanas dienās krasi neatšķīrās. Tomēr marta rādītāju ņemšanas dienā laukā bija vējš’, kas ietekmē siltuma patēriņu iekštelpās. Ekonomija būtu jāvēro ilgākā laika periodā, ar vienu diennakts salīdzināšanu ir par maz lai izdarītu konkrētus un pamatotus secinājumus par ietaupījumu, taču piemēram Ropažu vidusskolas darbmācības kabinetā un pašā skolā ietaupījums ir ievērojams – faktiski uz pusi mazāks patēriņš: samazinot temperatūru par tikai 2 grādiem iespējams izmaksas samazināt par 50 %.

Vēl būtiska atšķirība patēriņa ekonomisko rādītāju aplūkošanā ir ēkas tehniskais stāvoklis – skola ir renovēta, siltināta un energoefektīva atšķirībā no pašvaldības ēkas.

Pārskatu sagatavoja Sab. attiecību  daļas vad.              Inga Koleča


Vides stundās paveiktais

Tika mērīts Juglas upes pH, tas ir neitrāls ,kas ir loti labi. Skolēni noteica arī ūdens aizaugšanas pakāpi ar aļģēm, tā ir vidēja vai pat liela sakarā ar Ropažu HES , kā arī noplūdēm no lauksaimniecības vai notekūdeņiem.

Taču biodaudzveidība Juglā ir pietiekoša, ko savukārt pētīja 8.kl.

Tika arī pētīta gaisa tīrības pakāpe pēc ķērpjiem-bioindikācija. Pietiekoši bija kreves ķērpji,  arī krūmu, bet visvairāk lapu ķērpi, kas liecina gaisa tīrības pakāpe ir normāla, to ietekmē šoseja, transporta daudzums ap skolu-šito pētīja septītās klases.

Devītās klases vēl ir secinājušas, ka ap skolu ir kopta vide, skaisti skati,ir putnu būrīši. izbūvēti pazemes elektrības vadi apgaismojumam, ir atkritumu kastes, soliņi,  velosipēdu stāvvieta(par mazu), praktiski visur pieejams bruģēts celiņš(nepienēsā skolu, mazāk jālieto mazgāšanas līdzekļi), ir sporta laukumi.

Nepatīk, ka skolas galā tik daudz mašīnu, pie darbmācības sienas un tribīnes saķēpātas, ka cūkojas Zaļajā klasē, nepatīkamās gumijas riepas rotaļu laukumā (pats par sevi un samērā bīstams atkritums) Juglas krastā sastopami atkritumi

Secinājums-cilvēki vairāk jāizmanto šo zinību, jāprasa atbildība par nodarītajiem.

Bioloģijas skolotāja – Gundega Ganiņa