Ropažu novada vidusskola

EKO skola

2019./2020. mācību gads

 Eko padomes sastāvs 

EKO padomes prezidente –  Nikola Klišāne

Silvija Kantāne Eko koordinatore,skolotāja
Kristīne Krīgere skolotājs konsultants Zaķumuižā
SKOLAS VADĪBA
Inta Ozola skolas direktore
Fēlikss Svirskis dir. vietn. audz.
Liene Trūpa  dir. vietn., metodiķe
Nora Pavlova dir. vietn. māc. d.
Sandis Petruškevičs skolas saimnieks
SKOLĒNI
Nikola Klišāne eko pad. Prezidente, prese -10. kl.
Daniela Justīne Zvilna prezidenta vietn. , protokolists ,-10.kl.
Elīna Sargūna sociālie tīkli- 8. kl.
Kitija Kaņepe foto- 10. kl.
Māra Jaunslaviete Prese, foto  -10.kl.
Annija Uļjānova noformētājs-10.kl.
Henrijs Krūmiņš saimniec. jaut. -10.kl.
Kristaps Klišāns

Alise Priedeslaipa

saimniec. jaut. -8.kl.

saimniec. jaut. -8.kl.

Aigars Vavilovs

Juris Šeršnovs

Markuss Liepiņš

saimniec. jaut. -5.kl.
Krišjānis Šteinfelds izglītības sekt.-10.kl.
Dāvids Kuģinis

Anete Muceniece

Alise Grāmatiņa

kultūras sekt.-10.kl

kultūras sekt.-9.kl

Kuktūras sekt.- 10.kl.

Nikola Urža kultūras sekt.-10.kl.
PAŠVALDĪBA
Signe Grūbe Ropažu pašvald. pr. v.
Inga Koleča Ropažu nov. sab. attiec.-Eko koordinat. P.v.
Jānis Blaus Ropažu nov. vides spec.
VECĀKI
Eva Haberhorne- Vimba vecāks, b/as Ropaži- Garkalne vad.
Daiga Jokste

Nellija Štolcermane

Vecāks, dienas c. vad.

Vecāks, uzņēmējs

SKOLOTĀJI
Ārija Bukēviča skolotāja
Olga Ozola skolotāja
Anita Martinsone

Sarmīte Jokste

skolotāja Zaķumuižā

skolas pavāre

Jaunieši tiekas ar mentoriem, lai radītu pārmaiņas savās skolās

Jauniešu vēstnieki no Ekoskolām novembrī tikās ar mentoriem, lai sagatavotu pasākumus ilgtermiņa izmaiņām savās skolās.
Pirmā tikšanās notika 5. novembrī jauniešu centrā Kaņieris, bet otrā tikšanās, kurā tika apspriesti jau sagatavotie pasākumu plāni – 23. novembrī Vides izglītības fonda telpās.

Izvēloties konkrētās idejas pārmaiņu radīšanai savās skolās,  pasākumi notiks Pļaviņu novada ģimnāzijā, Pumpuru vidusskolā, Rīgas 69. vidusskolā un Ropažu vidusskolā jau decembra sākumā!

Pasākumi ir daļa no projekta “Salabo pasauli” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Jauniešu tikšanos ar mentoriem rīko “Vides izglītības fonds” projekta “Salabo pasauli” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides  aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. 

Pārpublicēts: http://www.videsfonds.lv/lv/jauniesi-tiekas-ar-mentoriem-lai-rad-tu-p-rmai-as-sav-s-skol-s

ROPAŽU NOVADA VIDUSSKOLAS  VIDES KODEKSS


Pirmsskola

Gada tēma “Skolas vide un apkārtne”

Eko skolas darba plāns 2019./2020.m.g.:

 • Aptaujas anketa “Eco skolas vides novērtējums”’- vecākiem, pedagogiem, bērniem
 • Eco skolas stenda izveidošana
 • Dalība projektos “Uzliec pauzi plastmasai”; “Cūkmena detektīvs” u.c.
 • Āra nodarbību skaita palielināšana
 • Topogrāfiskās kartes “Pastaigu maršruti pirmsskolā” izveidošana
 • Rotaļu laukumu pirmsskolas grupām projektēšana
 • Pedagogu tālākizglītība “Brīvdabas pedagoģijas metodika”
 • Rezultātu apkopošana un tālākas rīcības plānošana

 Skolas piedāvātās aktivitātes Eko skolas programmas ietvaros:

 • Bateriju nodošana
 • Makulatūras vākšana

2018./2019. mācību gads

Skolas tēma – „Bioloģiskā daudzveidība”,

Eko skolas darba plāns 2018./2019.m.g.

APTAUJAS ANKETA  –  EKOSKOLA    2018./2019.m.g.- 2. semestra atskaite

5.a klases audzinātājas Olgas Ozolas atskaite.

EKOSKOLAS TĒMAS;

 1. Klimata pārmaiņas – globālā sasilšana.
 2. Latvijas meži.

Klases stundās:

1.Globālā sasilšana

https://www.youtube.com/watch?v=TQP-5Ggio4U

 1. Kādas ir bijušas klimata pārmaiņas pēdējo 2,5 miljonu gadu laikā?
 2. Kāds ir viens no galvenajiem klimata pārmaiņu cēloņiem?
 3. Kā mēs varam cīnīties pret klimata pārmaiņām?
 4. Cik nācijām būs jāsadarbojas kopā, lai samazinātu klimata pārmaiņas?
 5. Kas ir un par ko strādā runātājs?
 6. Problēma kas ietekmēs mūs visus?
 7. Kāpēc planēta sasils daudz straujāk?

 2.Mežs un koki

Mācību materiāli un filmiņas  – https://www.lvm.lv/sabiedribai/atputa/latvijas-meza-dienas/macibu-materiali

Tika skatīti mācību materiāli un filmiņas, pārrunāts tika par koku izciršanu un koku stādīšanu.

Stundā bija jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:

 • Kāpēc koku izciršana nemaz nav tik slikta?
 • Kā sauc nozari no kuras Latvijā iegūst visvairāk naudas līdzekļu?
 • Kas ir Latvijas zaļais zelts?
 • Kā citiem vārdiem sauc koku izciršanu?
 • Kā sauc augstskolu, kur ir Meža fakultāte?

Ārpusskolas aktivitātes:

Mācību ekskursija uz “Meža dienas 2019”.

Sporta dienas viena no aktivitātēm – EKO stacija pie dambja, kuru sagatavoja un vadīja EKO padome.

 Skolas ( pulciņu) piedāvātās aktivitātes un jūsu( klases) līdzdalība tajās:

Bateriju nodošana.

Makulatūras vākšana.

Zīļu vākšana

 Vērtējums un ieteikumi Eko darbībai skolas mērogā (lūdzu neatstāt šo jautājumu bez ievērības, iesakiet, ierosiniet).

Eko skola darbojas ļoti aktīvi, īpaši prieks bija par lielisku un uzskatāmu darbu EKO skolu salidojumā. Atgriezenisko saiti par starptautiskajiem projektiem visai skola, lai visi zina kur bijāt un ko darījāt.

Ieteikums – kā samazināt vēl vairāk to, ka tomēr tik daudz kas tiek printēts uz papīra.

Nākamā gada tēma – tomēr vēl liktu atkritumu šķirošanu un tā nozīmi, jo daudzi neizprot kāpēc tas ir jāda. Arī ģimenēs ir maz informācija kāpēc tas ir nozīmīgi.

 Eko darbība 3.a klasē (A. Dzene)

 • Atkritumi

Visu gadu klasē bija nodrošināta kaste makulatūrai.

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

Otrreizējo materiālu izmantošana mājturības stundās – groziņš no kartona un dzijas (februāris) , krūzes paliktnis no žurnāliem (maijs).

 • Enerģija

Dabaszinībās – tēma enerģija, eksperimenti ar elektrību, enerģijas pārvērtības, enerģijas taupīšana. (Janvāris)

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

 • Ūdens

Dabaszinības – šķīdumi un ūdens. Ūdens daudzums, tā taupīšana. Pētījums ūdens tīrība  – salīdzinājām dažādus ūdens paraugus pēc krāsas un smaržas. Pētījām dīķa, upes, peļķes, izkausēta sniega ūdeņus. (februāris)

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

 • Transports

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

Klases pasākums – velobrauciens kopā ar vecākiem “Pretī vasarai” (maijs).

 • Vide un veselīgs dzīvesveids

Peldēšana (visu gadu).

Sporto visa klase- sacensības.(marts.)

Veselīga uztura nodarbības 3.klasēm  (4 nodarbību cikls ar speciālistiem). (Aprīlis)

Skolas sporta diena (maijs).

 • Skolas vide un apkārtne

Latviešu valoda- Vai jau atkal pavasaris? Dabas vērošana, pamanīt pārmaiņas, salīdzina, aprakstu rakstīšana. ( marts )

Skolas apkārtnes sakopšana – lapu grābšana mājturības stundas ietvaros ( aprīlis).

 • Klimata izmaiņas

Dabaszinības – Zeme saules sistēmā, pārrunājām arī globālo salšanu, skatījāmies filmiņas, ko varam darīt mēs? (marts)

 • Meži

Filma “Iestādi savu nākotni” (aprīlis)

Latv.val – dabas vērošana J.Baltvilks “No balkona līdz Ķīšezeram”. (Februāris)

 • Pārtika

Regulāri ikdienā princips – liec cik apēdīsi jeb ēdam atbildīgi.

Veselīga uztura nodarbības 3.klasēm  (4 nodarbību cikls ar speciālistiem). (Aprīlis)

Vecāku profesiju iepazīšana – tikšanās ar PF “Ķekava” pārstrādes daļas vadītāju Valdi Vucenu. (februāris)

 • Bioloģiskā daudzveidība

Augu audzēšana klasē – iesējām samtenes, audzējām kartupeli. (marts – maijs).

Augi un dzīvnieki dažādās siltuma joslās (aprīlis) .

Klases ekskursija “Siguldas tauriņu māja” (maijs).A

3.B klase (S. Liepiņa)

 Šajā mācību gadā 3. b klase piedalījās visos EKO skolas rīkotajos pasākumos. ?

* Makulatūras un bateriju vākšana.

* Dabaszinību stundas tēma “Masa”. Svērām bērnu mugursomas, domājām, kā samazināt to svaru. Izveidojām ieteikumu sarakstu, piemēram, lai nevajadzētu nest mācību grāmatas, var izmantot interneta vietni www.soma.lv .

* Tukšo šķīvju nedēļa (februāris).

* Silto džemperu diena (12. februāris).

* Meža diena, Pasaules ūdens diena, Zemes stunda (marts). Vācām materiālus, (aprīlis).stāstījām, zīmējām plakātus.

* Akcijas “Lielās talkas” ietvaros piedalījāmies skolas apkārtnes sakopšanas darbos.

* Dārzs uz palodzes (marts – maijs). Šajā mācību gadā stādījām sīpolus, dilles, pētersīļus un citus garšvielu augus.

* Veselīga uztura nodarbības (4 x).

* Visu mācību gadu – piedalīšanās projektā “Sporto visa klase”.

* Sporta diena 30. maijs.

* Dabaszinību stundās mācījāmies par kontinentiem, okeāniem, siltuma joslām (veidojām prezentācijas), Latvijas upēm un ezeriem, atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem, dabas saudzēšanu.

* Sociālajās zinībās – domā un dzīvo zaļi, ieteikumu veidošana.  Daudz runājām un mācījāmies par veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu, atkarībām, dienas režīmu.


Silto džemperu diena Ropažu novadā  Siltuma rādītāju ņemšana un salīdzināšana

Silto džemperu diena 12.02.2019/13.02.2019; 6.03.2019/7.03.2019 (starp rādītāju ņemšanas dienām krasi mainījās laika apstākļi no ziemīgiem uz slapjiem un siltākiem)

  12.02. 13.02 Izlietots Āra apstākļi 6.03 7.03 Izlietots Āra apstākļi
Pašvaldības administrācijas ēka 01088,79 Mgwh 01089,13 0,34 0 grādu

Iekštelpās samazināts siltums par 2 grādiem zemāk nekā ikdienā

1095,97 1096,33 0,36 Laukā -3 grādi 6.03, 7.03 – 1, 0 grādi, vējš
Ropažu vidusskola 812,7 814 1,23 838,6 841 2,4
Darbmācības kabinets 188,8 189,05 0,25 197,04 197,52 0,48

1 Mgwh – 55,59 EUR bez PVN, SIA “Ciemats” dati

Laika apstākļi rādītāju ņemšanas dienās krasi neatšķīrās. Tomēr marta rādītāju ņemšanas dienā laukā bija vējš’, kas ietekmē siltuma patēriņu iekštelpās. Ekonomija būtu jāvēro ilgākā laika periodā, ar vienu diennakts salīdzināšanu ir par maz lai izdarītu konkrētus un pamatotus secinājumus par ietaupījumu, taču piemēram Ropažu vidusskolas darbmācības kabinetā un pašā skolā ietaupījums ir ievērojams – faktiski uz pusi mazāks patēriņš: samazinot temperatūru par tikai 2 grādiem iespējams izmaksas samazināt par 50 %.

Vēl būtiska atšķirība patēriņa ekonomisko rādītāju aplūkošanā ir ēkas tehniskais stāvoklis – skola ir renovēta, siltināta un energoefektīva atšķirībā no pašvaldības ēkas.

Pārskatu sagatavoja Sab. attiecību  daļas vad.              Inga Koleča


Vides stundās paveiktais

Tika mērīts Juglas upes pH, tas ir neitrāls ,kas ir loti labi. Skolēni noteica arī ūdens aizaugšanas pakāpi ar aļģēm, tā ir vidēja vai pat liela sakarā ar Ropažu HES , kā arī noplūdēm no lauksaimniecības vai notekūdeņiem.

Taču biodaudzveidība Juglā ir pietiekoša, ko savukārt pētīja 8.kl.

Tika arī pētīta gaisa tīrības pakāpe pēc ķērpjiem-bioindikācija. Pietiekoši bija kreves ķērpji,  arī krūmu, bet visvairāk lapu ķērpi, kas liecina gaisa tīrības pakāpe ir normāla, to ietekmē šoseja, transporta daudzums ap skolu-šito pētīja septītās klases.

Devītās klases vēl ir secinājušas, ka ap skolu ir kopta vide, skaisti skati,ir putnu būrīši. izbūvēti pazemes elektrības vadi apgaismojumam, ir atkritumu kastes, soliņi,  velosipēdu stāvvieta(par mazu), praktiski visur pieejams bruģēts celiņš(nepienēsā skolu, mazāk jālieto mazgāšanas līdzekļi), ir sporta laukumi.

Nepatīk, ka skolas galā tik daudz mašīnu, pie darbmācības sienas un tribīnes saķēpātas, ka cūkojas Zaļajā klasē, nepatīk gumijas riepas rotaļu laukumiņā (pats par sevi ir samērā bīstams atkritums) Juglas krastā sastopami atkritumi

Secinājums-cilvēki vairāk jāizglīto vides zinības, jāprasa atbildība par nodarīto.

Bioloģijas skolotāja – Gundega Ganiņa


EKO skolas darba plāns 2018./2019.m.g.


Gada tēma: Bioloģiskā daudzveidība

Ekoskolas mērķi

 • Ieinteresēt skolēnus iepazīt un izzināt dabas vērtības dažādos līmeņos.
 • Iepazīstināt skolēnus ar galvenajiem iemesliem, kādēļ pasaulē izzūd dabas daudzveidība.
 • Mazināt dzīvesveida ieradumus, kas veicina bioloģiskās daudzveidības izzušanas galvenos iemeslus.
 • Atrast jaunus veidus, kā izmantot skolas apkārtni dabas vērtību izzināšanā.
 • Aizsargāt un palielināt bioloģisko daudzveidību skolas apkārtnē, pēc iespējas saglabājot dabiskās dzīvotnes un ieviešot vērtīgus dabas elementus.

Mācību mērķi

 • Veiciniet izpratni par to, kas ir bioloģiskā daudzveidība. Kāda ir tās nozīme?
 • Iepazīstiet galvenos iemeslus, kādēļ sugas izmirst. Ko var mainīt savā dzīvesveidā, lai to neveicinātu?
 • Noskaidrojiet, kas ir skolai tuvākā aizsargājamā dabas teritorija. Kādas vērtības tajā sastopamas?
 • Analizējiet dabisko teritoriju izzušanu līdz ar cilvēku skaita pieaugumu desmit tūkstoš gadu laikā.
 • Daudzveidība izzūd 3 iemeslu dēļ: palmu eļļas un lopkopības dēļ izcērt tropu mežus, rodas piesārņojums un pastiprinās klimata pārmaiņas. Izziniet, apkopojiet un popularizējiet ikdienas ieradumus, kas neveicina šīs trīs problēmas.
 • Apskatiet video ar dabisko un cilvēka izmantoto teritoriju izmaiņām pasaulē pēdējo 10 000 gadu laikā (ej.uz/EkoVesturi). Kāda to saikne ar vēstures notikumiem? Kā mums rīkoties nākotnē?

 

Ekopadomes sastāvs 

vārds uzvārds amats/klase
Silvija Kantāne koordinatore
Nikola Klišāne prezidente – 9.kl.
Paula Vīgante prezidenta vietn. – 9.kl.
Daniela Justīne Zvilna protokoliste -9.kl.
Kitija Kaņepe Kultūras bloks -9.kl.
Kitija Jeršova Kultūras bloks -8.kl.
Anete Muceniece Kultūras bloks -8. kl.
Kristaps Klišāns sports- 7. kl.
Alise Līga Grāmatiņa sports – 9.kl.
Annija Uļjanova saimnieciskais sektors, noformētājs – 9.kl.
Elīna Sargūna saimnieciskais sektors, noformētājs – 7.kl.
Ilvita Liepiņa sabiedriskais sektors – 9. kl.
Māra Jaunslaviete sabiedriskais sektors – 9. kl.
Jurģis Cīrulis komunikācija, datoriķis -9. kl.
Krišjānis Šteinfelds noformētājs mākslinieks – 9.kl.
Henrijs Krūmiņš pasākumu veidotājs, vadītājs – 9.kl.
Markuss Liepiņš- mazā eko padomīte – 4. kl.
Aigars Vavilovs mazā eko padomīte – 4. kl.
Ance Eglīte mazā eko padomīte – 4. kl.
Fēlikss Svirskis direktora p.i.
Inga Koleča pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja
Signe Grūbe Pašvaldības pr. vietn.
Silvija Apse skolas vecāku pad. pr.