Ropažu novada vidusskola

Nordplus 2018

Jaunā mācību gadā ar jaunām vērsmām. Zaķumuižas pamatskola izsludina kārtējo pieteikšanos Nordplus jauniešu izglītības un mobilitātes projektam. Pieteikties var ikviens 7.-9. klases skolēns.

Projekts sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kas uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, kā arī veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi.

Programmā piedalās Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Somija, Islande, Latvija un Lietuva. Pirmais apmaiņas brauciens tiek plānots uz Islandi no 21.10.2018. līdz 30.10.2018., otrais uz Lietuvu 2019. gada aprīlī/maijā, trešais brauciens tiek plānots uz Somiju 2019. gada oktobrī, savukārt ceturtais un noslēdzošais projekta brauciens būs uz Latviju, kur uzņemsim ciemiņus savās mājās. Katram skolēnam, kurš piedalīsies kādā no mācību braucieniem, būs pie sevis jāuzņem viesskolēns.

Programmas mērķi ir sekojoši:

  • stiprināt un attīstīt sadarbību skolu izglītības jomā, kā arī atbalstīt skolas sadarbības tīklus; 
  • veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību;
  • „Izglītība visiem” – veicināt vienādas iespējas izglītībā;
  • attīstīt Ziemeļvalstu izglītības pārstāvju un institūciju sadarbību un veicināt kopējas Ziemeļvalstu un Baltijas izglītības telpas izveidi;
  • stiprināt Ziemeļvalstu valodu un kultūru, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valodu un kultūru izpratni;
  • stiprināt saikni starp skolu izglītību un darba dzīvi.

Pieteikties var e-klasē vai pie projektu koordinatores Kristīnes Viziņas. Sīkāka informācija par lidojumu un uzturēšanos tiks izsniegta katra skolēna vecākam, kura bērns būs pieteicies.

Pieteikšanās termiņš 2018. gada 10. septembris (ieskaitot).

 

Papipldus informācija atrodama:

http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/par_nordplus/

https://www.nordplusonline.org/