Ropažu vidusskola

Erasmus+ (2018-2020)

Marta pēdējā nedēļa Zaķumuižas pamatskolai bija īpaša nedēļa – skolā viesojās Erasmus+ projekta # I_learn_ergo_I_am dalībnieki no tādām valstīm kā Somijas, Spānijas un Turcijas. Veselu nedēļu no 25.marta līdz 29.martam skolā norisinājās dažādi pasākumi, kuri bija veltīti projekta tēmai par skolēnu prasmēm, zināšanām un sapņu darbu (My skills and competences, and my dream job), iekļaujot sekojošus apakšpunktus: skolēna stiprās puses, rakstura/īpašību attīstības rīks, kādas spējas un zināšanas būs nepieciešamas, sasniedzot savu sapņu darbu.

Pavisam kopā projektā piedalījās 41 persona, t.sk., 4 skolēni un 3 skolotāji no Somijas, 6 skolēni un 5 skolotāji no Spānijas, 6 skolēni un 3 skolotāji no Turcijas, kā arī 14 Zaķumuižas pamatskolas skolēni un skolotāji. Zaķumuižas pamatskolas projekta programma ietvēra dažādas aktivitātes un 5 darbnīcas, kas tieši bija saistītas ar izpildāmajiem projekta uzdevumiem. Pirmā darbnīca bija veltīta skolotājiem jau pašā pirmajā dienā, kur tika izskatīts visas nedēļas plāns un iepazīta detalizēta programma. Savukārt otrā bija radošā darbnīca, kuru novadīja vizuālās mākslas skolotāja Dārta. Katram skolēnam bija iespēja izveidot savu individuālo papīra glāzīti – gleznot, ēnot, zīmēt, krāsot u.tt. Trešajā darbnīcā skolēniem vajadzēja visvairāk piepūlēties, jo tika izpildīti trīs pamatīgi starptautiskā projekta uzdevumi: 1. katrs skolēns rakstīja individuālu vēstuli sev pēc 10 gadiem – ko es vēlos sasniegt, mainīt un par ko es kļūšu pēc 10 gadiem; 2. uz nelielām papīra strēmelēm vajadzēja uzrakstīt tādas īpašības, kuras skolēnam ir vajadzīgas, lai kļūtu par veiksmīgu profesionāli, lai attīstītu savas spējas un zināšanas, kādas īpašības, pēc viņu domām, ir nepieciešamas kopumā nākotnē. Pēc tam skolēni katrs savas īpašības ievietoja izveidotajā papīra glāzītē un kopā ar vēstuli aizveda mājās. Darbnīcas noslēgumā katras valsts skolēns dalījās savās sajūtās par to, kā viņš/viņa jutās, atbraucot uz Latviju, kā jūtas tagad (nedēļas vidū) un kādas būs sajūtas, atgriežoties mājās, ko paņems katrs sev līdzi… Ceturtā darbnīca bija neparasta darbnīca, jo mūsu skolu apmeklēja runātāja un izglītotāja Lauma Žubule. Lauma dalījās savā stāstījumā par profesionālo izaicinājumu mūža garumā un pieredzi par piedalīšanos dažādos Eiropas un pasaules izglītības projektos, iedrošinot jebkuru skolēnu, ka, patiesībā, nav vajadzīga milzu nauda, lai spētu mācīties un doties pretim profesionāliem izaicinājumiem. Pēdējā darbnīcā gan skolēni, gan skolotāji atskatījās uz paveikto aktīvās nedēļas laikā, daloties noslēguma iespaidos par piedzīvoto, kā arī katrs skolēns un skolotājs saņēma Erasmus+ sertifikātu par piedalīšanos Zaķumuižas pamatskolas projekta vizītē Latvijā.

Programmas ietvaros projekta dalībnieki piedalījās arī izglītojošās ekskursijās, iepazīstot Latvijas izglītības sistēmu Rīgas Valsts tehnikumā, kultūras mantojumus – Latvijas Nacionālo bibliotēku, Rīgas Motormuzeju, kā arī katram bija lieliska iespēja redzēt, kā ikdienā darbojas īsta rūpnīca ar darbgaldiem, un satikt dažādu profesiju pārstāvjus vietējā uzņēmumā Yes, we can. Savukārt Rīgas Valsts tehnikuma praktisko mācību centrā katrs skolēns iejutās īsta izglītojamā ikdienā, piedaloties rasēšanas un programmēšanas nodarbībā, kuras rezultātā dažiem pat izdevās izveidot dzīvē aptaustāmu lietu – piekariņu.

Kopumā darbīgā nedēļa bija aizraujoša un izglītojoša. Lielākais gandarījuma bija tas, ka Latvija var lepoties ar augstu attīstības līmeni gan izglītības, gan tehnoloģiju jomā, parādot ārzemju viesiem daudzveidīgu darbošanās vidi.

Kristīne Viziņa

Zaķumuižas pamatskolas angļu valodas skolotāja


Aktīvākie Zaķumuižas pamatskolas 7. klases skolēni – Karīna, Rihards, Regnārs un Luīze – oktobra sākumā kopā ar skolotājām Kristīni un Agnesi devās Erasmus+ skolēnu apmaiņas projektā “I learn ergo I am” uz Somiju, gūstot līdz šim apjomīgāko starptautisko pieredzi – gan lidojot, gan dzīvojot viesģimenēs un, galnevais, piedaloties unikālas Kirkkojärven skolas ikdienā Espo pilsētā. Mērķis bija sniegt skolēniem plašāku redzesloku par izglītības sistēmu un iesaistīt skolas dzīvē. Pavisam kopā šajā laika posmā projektā piedalās 4 valstis – Somija, Latvija, Spānija un Turcija.

Gatavošanās projektam sākās pašu skolā ar centīgu un produktīvu prezentācijas veidošanu par Zaķumuižas skolu, apkārtni un valsti. Visi četri skolēni kopīgiem spēkiem apkopoja informāciju un fotoattēlus prezentācijā, kuru vēlāk arī paši Espo skolā noprezentēja angļu valodā. Visi Latvijas pārstāvji saņēma uzslavas par labām angļu valodas zināšanām.

Pirmā diena tika aizvadīta Kirkkojärven skolā, to iepazīstot un gūstot pirmo iespaidu. Skola ir aprīkota ar šī laika attīstītākajām tehnoloģijām – planšetdatoriem, īstiem rūpniecības galdiem, visa veida aprīkojumu mūzikas, vizuālās mākslas un mājturības klasēs. Skola tika dibināta jau 1983. gadā, bet kopš 2010. gada darbība notiek jaunajā būvē Espo pilsētā. Skolā mācās ap 700 bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem. Skolotāju kopskaits ir ap 60 personām, kurām ir noteikta pieredze migrantu izglītošanas un integrēšanas jautajumā, jo migrantu īpatsvars skoā pret kopējo skolēnu skaitu ir ap 30 procentiem. Skolotājiem ir arī pamatīga pieredze bērnu ar speciālām vajadzībām pielāgotai izglītošanai.

Pavdītās nedēļas laikā projekta ietvaros skolēniem bija iespēja mācīties par to, kā skola var palīdzēt sagatavoties nākotnes profesijām un darbam, kādām jābut nākotnes pamatprasmēm un zināšanām. Balstoties uz iegūto informāciju, tika izveidots pirmais portfolio, kurš tiks papildināts visa projekta laikā katras dalībvalsts skolā.

Vēl viena lieliska dienas daļa tika pavadīta, iepazīstot Omnia arodskolu Espo pilsētā. Somijā arodizglītība tiek vērienīgi atzīta un skolēni arodskolā mācās ne tikai profesiju, bet arī to, kā nodibināt un vadīt savu uzņēmumu, lai persona nebūtu atkarīga tikai no darba tirgus piedāvājumiem. Omnia arodskolā ir iespēja apgūt daudz un dažādas profesijas, tai skaitā, tādas profesijas kā būvmeistars, celtnieks, namdaris, daiļdārznieks, šuvēja/drēbnieks, dizaineris, rotu meistars, pavārs, oficiants, u.c. Uzsvars tiek likts ne tikai uz iegūtām zināšanām un prasmēm, bet arī uz uzņēmējam raksturīgu domāšanas veida un īpašībām apgūšanu.

Savukārt Alto universitātē notika aktīva darbošanās starptautisku skolēnu grupās. Tika programmēts un rezultatā radīts soļu skaitītājs. Darbs bija diezgan apjomīgs, taču process radīja ikkatrā gandarījumu par paveikto, jo tas deva ieskatu pirmajos programmēšanas soļos.

Papildus skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties arī ar Somijas dabu un doties uz Ziemeļbriežu parku, kurš atrodas Nuksio Nacionālā parka teritorijā. Nedēļas vidū tika apmeklēts Zinātnes centrs “Heureka” un planetārijs, kur tika iepazīta Baltijas jūras daba. Tika veltīts laiks arī Somija galvaspilsētas – Helsinku – apskatei. Visiespaidīgākais objekts bija Luterāņu draudzes katedrāle ar milzīgiem pīlāriem, kura tika būvēta dažādu stilu sajaukumā, un kuras piekājē saulē gozējās daži desmiti garu un stāvu pakāpienu. Kopumā tika apskatīti vairāki Helsinkiem raksturīgi parki un skvēri, kā arī, šķērsojot garās ielas, gids parādīja iespējamo slavenā somu autosportista – Formula 1 pilota – Kimi Reikenena dzīvesvietu pašā Helsinku centrā piekrastē.

Pēdējā dienā Kirkkojärven skolas skolēni sarīkoja atvadu ballīti gan vietējiem, gan starptautiskiem skolēniem. Atvadīšanās lidostā bija ļoti sirsnīga, skolēni apmainījās ar vēl pāris iedvesmojošiem atvadu vārdiem un devās mājup, līdzi ņemot nodibinātos kontaktus, unikālu pieredzi gan no skolu dzīves, gan viesu ģimenēm un redzētās dabas.Skolēnu brauciens uz Spāniju projekta Erasmus+ ietvaros.

Lai gūtu neatkārtojamu dzīves pieredzi ir jābūt drosmīgam un atvērtam iespējām, ko dzīve piedāvā. Seši drosmīgi 8. un 9.klases jaunieši  Rihards, Karīna, Marta, Luīze, Anitra un Polīna kopā ar trim skolotājiem novembra vidū devās uz Katalonijas reģiona pilsētu La Pobla, Spānijā Erasmus+ projekta ietvaros.

Projektā piedalījās tādas valstis kā Latvija, Somija, Spānija un Turcija. Projekta mērķis bija iepazīt senās profesijas, gūt plašāku ieskatu par izglītības sistēmu Spānijā, kā arī aktīvi iesaistīt skolēnus skolas dzīvē.

Skolēni projektam gatavojās jau iepriekš, izpētot savas vecvecāku profesijas, tādējādi apzinoties arī sevi kā daļu no lielāka sabiedrības kopuma un ņemot savu ģimeni kā atskaites punktu, no kura tālāk turpināt pētīt dažādas profesijas. Projekta laikā skolēni dalījās ar savu vecvecāku stāstiem, kā arī iepazina Spānijas kultūras 19.- 20.gs. populārākās profesijas un to nozīmi tā laika sabiedrībā, jo, lai mūsu jaunieši būtu gatavi radīt un strādāt nākotnes profesijās, ir jāzina sava pagātne, lai ir no kā augt tālāk. Projekta laikā skolēni tika aktīvi iesaistīti arī spāņu skolēnu ikdienas dzīvē, gan apmeklējot dažādas mācību stundas skolā un dodoties kopīgās izzinošās ekskursijās, gan dzīvojot viesģimenēs.

Dzīvošana viesģimenēs vienmēr ir unikāla un neaizmirstama pieredze, jo tā var vislabāk iepazīt vietējo kultūru un izveidot draudzības mūža garumā. Lai gan reizēm doma par skolēnu uzņemšanu savās mājās var būt satraucoša, tā vienmēr izvēršas par pozitīvu pieredzi, jo nav svarīgi, vai ģimenei ir liela māja, privāts transports vai daudz iespēju, svarīgākais ir tas, ka mums rūp līdzcilvēki un ka mēs esam atvērti gūt jaunu pieredzi gan kā viesģimene, gan kā skolēns, kurš tajā dzīvos.

Viena no iespaidīgākajām seno profesiju izpētes iespējām bija doties uz kādu netālu esošo ciematu, kur kāds privātkolekcionārs izveidojis autentisku 19.-20.gs. farmaceita aptieku, tabakas bodīti un bārddziņa salonu. Katra lieta, kura šeit atrodas, ir īsta, katra mazākā pudelīte, iepakojums, dekorācijas un plakāti, sajūta kā iekāpjot laika mašīnā un nonākot pagātnē. Pāris ielas tālāk skolēni tika aizvesti arī uz autentisku veikalu, kurā var iegādāties visu, taču “kā vecajos laikos” ir jāsarunājas ar pārdevēju. Veikala loma ir būtiska, tā ir vienīgā vieta pilsētā, kur sievietes var satikties un socializēties, tā ir vieta, kur pārrunāt jaunākos ikdienas notikumus, palielīties un “izkratīt” sirdi, viena vienkārša iemesla dēļ – ir jāpavada diezgan ilgs laiks stāvot rindā, jo šeit nav iepirkumu rati, pašapkalpošanās kases vai vairāki veikala telpas pārziņi. Tradicionālā veikalā ir viena pārdevēja, kura nodrošina visus pakalpojumus. Ļoti spilgti redzamas gadsimta pārmaiņas, mūsdienās veikalā komunikācija vairs nenotiek – tu pats ienāc veikalā, sakrāmē savus produktus, pats noskaidro preces cenu, pats noskenē un samaksā par precēm, pats visu iepako. Mūsdienās komunikācija un personīga pieeja ir ekskluzīva prece, agrāk tā bija daļa no ikdienas, veids kā cilvēki socializējās.

Pagātni ir svarīgi zināt, lai no tās paņemtu vērtīgāko un labāko, ko izmantot mūsdienās, lai uzlabotu mūsu šodienu un nākotni. Secinājām, ka pasaules klimata izmaiņu dēļ arvien vairāk sākam atkal pārņemt pagātnes ieradumus, piemēram, ejot uz veikalu, ņemam līdzi savu auduma maisiņu, pateicoties bezatkritumu dzīvesveida kustībai, dažādu produktu iepakojumus cenšamies izmantot atkārtoti, piemēram, nevienam vairs neliekās vecmodīgi iet uz vietējo veikalu ar savu piena pudeli vai krējuma trauciņu, tagad tas ir apzināti, domājot par ietekmi uz apkārtējo vidi. Nedēļas laikā gūta pieredze un paplašināts skatu punkts, iepazīstot dažādas nozares un profesijas – olīvu eļļas spiedēji, kalnu glābēji, hidroelektro stacijas darbinieki, baļķu plostnieki, kuģniecības nozares pārstāvji, veikalnieki, futbolisti un katra skolēna dalīšanās savu vecvecāku pieredzes stāstos.

Katra projekta aktivitāte un ekskursija skolēnus virzīja pretī izvirzītajam mērķim – iepazīt senās profesijas. Projekta noslēgumā brīvais laiks tika veltīts, lai iepazītu spāņu kultūru. Skolēni devās uz slavenā spāņa Pablo Pikaso muzeju, kur redzēja viņa oriģināldarbus. Savukārt Barselonas centrā iepazina Antonio Gaudi arhitektūru un apskatīja aizvien nepabeigto “Sagrada familia” baznīcu.

Eiropas līmeņa projektu pieredze ļauj apzināties tieši savas latvietības saknes, ļauj salīdzināt sevi citā mērogā un apzināties, ka mēs esam daļa no lielākas kopienas, ka mana dzimta šeit Latvijā patiesībā saskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem tāpat kā mana draugu ģimene Spānijā. Mēs katrs pats esam savas laimes kalējs un nākotne, mūsu profesiju izvēle, ir atkarīga no manis paša, manas neatlaidības, un atvērtības pret jaunajām iespējām. Izmanto un esi atvērts iespējām, un drosmīgi paplašini savu pasaules redzesloku!

Sagatavoja skolotāja Dārta Vīnkalne