Ropažu vidusskola

Solis tālāk! (2014-2015)

erasmus_projekts

2014./2015.mācību gadā Zaķumuižas pamatskolā tika īstenots Erasmus+ programmas projekts „Soli tālāk!”. Projekta īstenošanas laiks- 2014.gada 1.jūnijs- 2015.gada 31.maijs. Piešķirtais projekta finansējums – 10 610,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts „Solis tālāk!” akcentēja skolas darbības pilnveidi trīs virzienos:

  • Jaunu mācību metožu izmantošana sākumskolas posmā
  • IKT efektīva izmantošana mācību procesā, tai skaitā organizējot mācības brīvā dabā, ārpus skolas telpām
  • Jaunu kompetenču apguve svēsvalodas agrīnas apguves sekmēšanai

Projekta īstenošanas laikā tika finansētas 5 mācību mobilitātes Zaķumuižas pamatskolas skolotājiem: angļu valodas skolotāja Inta Ozola apmeklēja profesionālās pilnveides kursu angļu valodas skolotājiem Maltā, bioloģijas skolotāja Evija Miglāne – profesionālās pilnveides kursu Portugālē par mācību organizēšanu ārpus skolas telpām, vizuālās mākslas skolotāja piedalījās seminārā par mākslas, matemātikas un dabaszinātņu stundu organizēšanu dabā, informātikas skolotāja Ināra Skrodele apmeklēja kursus Anglijā par moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, bet pirmsskolas skolotāja Santa Briede Itālijā papildināja zināšanas par radošu mācību metožu izmantošanu agrīnajā vecumā pirmsskolā.

Bioloģijas, dabaszinību un ķīmijas skolotāja Evija pēc kursu apmeklējuma atzina, ka piedāvātais izglītības kurss “OutdoorLeadrerdhip” patīkami pārsteidza un iedvesmoja darboties vēl radošāk. „Protams, ka dalība seminārā bija arī liels izaicinājums, jo nedēļa prom no skolas ļāva pilnībā koncentrēties uz noteikto uzdevumu izpildi, tā bija iespēja būtiski pilnveidot angļu valodas lietošanas prasmes, jo vienīgais veids kā komunicēt ar citu valstu pārstāvjiem bija izmantot angļu valodu. Tā bija fantastiska iespēja uzzināt par skolotāju dzīvi dažādās valstīs no pirmavotiem un saprast, ka patiesībā problēmas ir līdzīgas un, savstarpēji komunicējot, var iegūt arī netradicionālus risinājumus tām.

Un tomēr, šī nedēļa skolēnu marta brīvdienās bija ne tikai ceļojums, bet arī nopietns darbs piecu dienu garumā.  Saspringts dienas režīms ar daudzveidīgām nodarbībām, 90 % no tām notika ārā brīvā dabā, kur 8 valstu skolotāji paši prasmīgu līderu vadībā iejutās gan bērnu, gan pieaugušo lomās.

Grupu veidošanas principi bija viens no maniem lielākajiem ieguvumiem, jo ikdienā tomēr lietojam ierobežotu skaitu veidu. Āra nodarbībās par grupas simbolu var kļūt lapas, koka gabaliņi, akmeņi un citi tajā brīdī viegli atrodami dabas materiāli.

Praktisks piemērs: Līderis aicina dalībniekus atrast 2 minūšu laikā tuvējā apkārtnē akmeni, kad visi atgriezušies, sākas mērīšanās, tādejādi visi dalībnieki sastājas rindā no lielākā akmens līdz mazākajam un tad var dalīt grupas. Šis paņēmiens aizvieto tradicionālo nostāšanos rindā pēc auguma un veido arī lielāku nejaušības principu.

Daudzas no apgūtajām metodēm steidzu izmantot uzreiz, jo, atgriežoties darbā, bija iespēja aizvietot nodarbības pagarinātās darba dienas grupā. Sākumskolas skolēni ļoti atzinīgi novērtēja piedāvātās nodarbības. Jāatzīst, ka daudzas idejas vēl tikai gaida nākošo mācību gadu, kad tās pilnvērtīgi varēšu ieviest ikdienas darbā ar skolēniem.”

Vizuālās mākslas skolotāja Kristīne 2015. gada 13. – 17. aprīlim piedalījos tālākizglītības kursos „Outdoor Environmental learning”, kur mācījās vadīt un organizēt dažādu mācību priekšmetu satura apguvi brīvā dabā, ārpus telpām. „Mācības organizēja Zviedrijas Kindas izglītības centra mācībspēki, sadarbojoties ar Čehu partneriem. Viss sākās Prāgā, kur satikās dažādi skolotāji no Lietuvas, Portugāles, Zviedrijas, Turcijas, Francijas, Horvātijas, Dānijas, Īslandes un es, vienīgā pārstāve no Latvijas. Sakāpām autobusa un devāmies uz Čehijas dienvidiem, kur nelielā lauku sētā, Ovčin, aizritēja mūsu kopīgā nedēļa, kurā apguvām daudz praktisku lietu, teoriju, kā pareizi vadīt nodarbības ārā. Bijām arī aizbraukuši pieredzes apmaiņā uz blakus esošās pilsētiņas ģimnāziju, kurā gājām vērot stundas, tikām izvadāti ekskursijā pa skolu, kā arī diskutējām par mācīšanās metodēm dažādās Eiropas valstīs kopā ar ģimnāzijas skolotājiem un skolas direktoru.

Šī patiešām bija vērtīga pieredze gan valodas praksei, jo visas mācības un sarunas notika angļu valodā, gan jaunu mācīšanās metožu apgūšanai, lai veiksmīgi varētu darboties arī ārā, tā padarot stundas interesantākas un daudzveidīgākas.

Tāpat tika gūta liela pieredze kā labāk organizēt un vadīt skolēnu ekskursijas, pārgājienus un velobraucienus.”

Pirmsskolas skolotāja Santa Briede martā devās uz Itāliju, lai piedalītos profesionālās pilnveides kursos ” Creative Teaching in Early Years.” Brauciena laikā  tika apmeklētas 2 pirmsskolas iestādes, bērnu centrs, bērnu bibliotēka, ekskursijās iepazina Boloņas pilsētas vēsturi un nozīmīgākās vietas. Bija iespēja iepazīt  Itālijas skolu vēsturi, uzzināt vairāk par radošām mācību metodēm darbā ar bērniem, daudzajām bērnu valodām, diskusijas par kopīgajiem  un atšķirīgajiem mācību paņēmieniem, izglītības modeļiem, mācīšanu un mācīšanos pagātnē un tagadnē.

Kā galvenos brauciena ieguvumus skolotāja Santa norāda  profesionālās diskusijas ar kursu dalībniekiem, kas ļāva redzēt un salīdzināt kā strādā bērnudārzos  Itālijā, Anglijā, Dienvidkorejā  un pie mums Latvijā, iepazīt (kopīgais un atšķirīgais), iespēju iepazīties ar citu valstu pedagogiem un nodibināt un uzturēt kontaktus ar viņiem, atlasīt idejas, kuras pārnest savā ikdienas darbā ar bērniem. Brauciens bija izaicinājums svešvalodu zināšanām, tādēļ jau tuvākajā nākotnē skolotāja ir nolēmusi pilnveidot savas svešvalodu zināšanas, lai arī turpmāk varētu izmantot šādas iespējas mācīties ārzemēs.

Projekta īstenošana ļāva skolotājiem ne tikai paplašināt redzesloku, gūt jaunas idejas un pēc tam tās iedzīvināt ikdienas darbā ar skolēniem, , bet arī atrast jaunus sadarbības partnerus turpmākām iniciatīvām un būtiski pilnveidot svešvalodu zināšanas. Jau šobrīd ir saņemts finansējums kopīgi veidotam NordPlus projektam, kas ļaus nākošajā mācību gadā turpināt sadarbību starp mūsu skolu un skolām Zviedrijā un Somijā.

Tehnoloģijas un mācīšanās dabā neapšaubāmi būs Zaķumuižas pamatskolas darbības virzieni arī nākošajā mācību gadā. Mūsu skolai mācīšanās dabā ir ideāli piemērota- iesāktā Zaķumuižas dabas taka, Lielās Juglas, meža tuvums sniedz visas priekšrocības, lai mācīšanās dabā būtu aizraujoša un lietderīga. Idejas nemirst, tās rodas no jauna un palīdz padarīt mācīšanos daudz interesantāku – gan skolas telpās, gan ārpus tām.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Projekta koordinatore Zaķumuižas pamatskolā

Inta Ozola