Ropažu vidusskola

Aktīva ģimene skolai (2012)

Apstiprināts Latvijas Kopienu iniciatīvu fondā iesniegtais projekts “Aktīva ģimene aktīvai skolai!”. Projekts tika atbalstīts un finansēts LKIF un SEB bankas kopīgi īstenotajā programmā “Kopā ar ģimeni un skolu”.

Šī projekta ietvaros Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrība saņema 1162,85 latus. Projekta līdzfinansējums ir 378,00 lati. Projekts tika īstenots  2011./2012.m.g. 1.semestrī.
Projekta mērķis ir radīt iespēju Zaķumuižas pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem kopīgi pavadīt brīvo laiku, īstenojot dažādas pēcstundu aktivitātes. Par piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāts sporta inventārs, galda un brīvdabas spēles un materiāli radošajām darbnīcām, projektors, WII spēles.

Projekta galvenās aktivitātes un rezultāti:
1) Pēcstundu aktivitāšu centra izveide Zaķumuižas pamatskolas skolēniem, nodrošinot saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tā kā skolā skolēni mācās no dažādiem ciematiem, nokļūšanai uz/no skolas tiek izmantotas skolas autobuss, kas mājup ved tikai plkst. 16.00. Pēc mācību stundām skolēniem, gaidot skolas autobusu, tiks radīta iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, tādējādi mazinot skolēnu klaiņošanas un kaitīgo ieradumu izplatīšanās problēma.
2) Sporta un veselības dienu organizēšana skolēniem un vecākiem. Projekta īstenošanas laikā ir ieplānoti 3 pasākumi, kuru laikā būs iespēja izmantot projektā iegādātās lielformāta spēles un sporta piederumus. Sporta pasākumi veicinās ģimenes un skolas sadarbību, pilnveidos izpratni par veselīga dzīvesveida nosacījumiem.
3) Skolotāju un vecāku atpūtas vakars „Popiela tikai pieaugušajiem”. Zaķumuižas pamatskolas skolas padomes vecāku pārstāvji organizēs atpūtas vakaru vecākiem un skolotājiem, kura laikā tiks izmantotas WII spēles dziedāšanas un dejošanas aktivitāšu nodrošināšanai.
4) Galda spēļu čempionātu rīkošana. Zaķumuižā ģimenēm ir ierobežotas iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku visiem kopā. Projektā paredzētā aktivitāte nodrošinās iespēju ģimenēm ar bērniem vienu sestdienu mēnesī pavadīt spēlējot dažādas galda spēles un krājot punktus visa gada garumā no septembra līdz maijam. Mācību gada noslēgumā tiks noskaidrotas aktīvākās ģimenes.
5) Radošās darbnīcas skolēniem, vecākiem un skolotājiem. Skolēnu un vecāku dalība radošajās darbnīcās sekmē radošo un praktisko iemaņu un prasmju pilnveidi. Dalībnieki apguva iemaņas rotu un citu aksesuāru izgatavošanā, izmantojot jaunus un lietotus izejmateriālus.
Projekta koordinatore Inta Ozola