Ropažu vidusskola

ERAF projekts (2011-2012)

ERAF projekts

es_zils_dzeltens_ar_parakstu_2eraf_pilns_lv_kr_jpg

4513_es_fondu_sauklis

 

Piektdiena, 29.06.2012.

Skolēni saņem jaunus datorus

Īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēto projektu „Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija”, projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/518, Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādes – Zaķumuižas pamatskola un Ropažu vidusskola šī gada jūnijā saņēma jaunus datorus skolēniem. Ropažu vidusskolā tagad skolēniem būs pieejami 8, bet Zaķumuižas pamatskolā 6 jauni datori ar jaunāko standarta programmatūru.

Projekta ietvaros 2011.gadā tika veikta lokālo datortīklu modernizācija. Sadarbojoties ar SIA „Datorikas institūts DIVI”, izveidots bezvadu interneta tīkls abu skolu ēkās, novērstas problēmas esošajā sakaru tīklā, kā arī veikta serveru instalācija un konfigurācija.

Šī projekta ietvaros vēl paredzēta portatīvo datoru iegāde (1 katrai skolai) skolotāju darbam un multimediju komplekta iegāde (pa 1 komplektam katrai skolai). Tā kā šo datoru un multimediju aprīkojuma komplektu piegāde aizkavējas, Ropažu novada pašvaldība 29.06.2012 sagatavojusi jaunus Vienošanās grozījumus ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta termiņa pagarinājumu līdz 2012. gada 31.decembrim.

Tādējādi plānotos datorus un multimediju iekārtas novada izglītības iestādes plāno iegūt līdz 2012./2013. mācību gada sākumam.

Kopējās plānotās projekta izmaksas – 21649,66 Ls.

 

Ināra Skrodele

Zaķumuižas pamatskolas direktora vietniece informātikas jomā

 

 

Pirmdiena, 11.07.2011.

 Pagarināts projekta „Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanas termiņš

Ropažu novada pašvaldībā, īstenojot projektu „Izglītības iestāžu informatizācija”, 2011. gada janvārī tika veikti darbi lokālo datortīklu attīstībai un bezvadu interneta ierīkošanai Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā.

Projekta ietvaros bija plānots veikt arī stacionāro un portatīvo datoru iegādi skolām, kā arī aprīkot klases ar multimediju iekārtām. Šos iepirkumus visā valstī centralizēti nodrošina LR Izglītības un zinātnes ministrija. Tās izsludinātais atklātais konkurss „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros” šī gada martā tika pārtraukts. Līdz ar to ministrija plānojusi stacionāro datoru, kuri nav saistīti ar multimediju aprīkojumu (brīvi stāvošā datortehnika), iegādei veikt jaunu centralizēto iepirkumu elektronisko iepirkumu sistēmā. Pārējās datortehnikas un multimediju aprīkojuma iegādei 20.06.2011. ir izsludināts atkārtots atklātais konkurss „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros”. Taču vienlaikus, sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kas atbild par elektronisko iepirkumu sistēmas darbību un uzturēšanu, tiks nodrošināta arī paredzētā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iekļaušana elektroniskajā preču un pakalpojumu katalogā, lai nepieciešamības gadījumā – ja gadās nozīmīgi kavēkļi publiskā iepirkuma gaitā, varētu nodrošināt šī aprīkojuma iegādi, veicot centralizēto iepirkumu elektronisko iepirkumu sistēmā.

Ņemot vērā, ka centralizēto iepirkumu veikšana valsts mērogā prasa būtiski vairāk laika, nekā būtu nepieciešams, ja pašvaldība pati veiktu datortehnikas iepirkumu, bija nepieciešams pagarināt arī Ropažu novada pašvaldības projekta “Izglītības iestāžu informatizācija” termiņu.

2011.gada 30.jūnijā Ropažu novada pašvaldība noslēdza Vienošanās grozījumus ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta pagarinājumu līdz 2012. gada 30.jūnijam. Līdz ar to arī gaidāms, ka skolas iegūs plānotos datorus un multimediju iekārtas 2011./2012. mācību gada laikā.

 

Trešdiena, 23.03.2011.

Zaķumuižas pamatskolā ierīkots bezvadu interneta tīkls

Īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēto projektu „Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija”, Zaķumuižas pamatskolā 2010.gada nogalē tika sākts darbs pie lokālo datortīklu modernizācijas. Sadarbojoties ar SIA „Datorikas institūts DIVI” tika izveidots bezvadu interneta tīkls visā skolas ēkā, novērstas problēmas esošajā tālruņu tīklā, kā arī veikta servera instalācija un konfigurācija. Darbs tika pilnībā pabeigts 2011.gada 31.janvārī.

Tagad praktiski jebkurā telpā Zaķumuižas pamatskolā skolēni, pedagogi un arī skolas viesi var izmantot bezvadu interneta piekļuvi. Tas uzlabos darbu tiem pedagogiem , kas darba procesā izmanto portatīvos datorus, kā arī radīs ērtus apstākļus vieslektoriem, kas prezentē savus materiālus, izmantojot internetu. Izmantojot bezvadu internetu, pedagogiem ir iespēja arī izdrukāt dokumentus, lietojot tīkla printerus, kā arī izmantot koplietojamās mapes uz servera.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā joprojām notiek pretendentu pieteikšanās iepirkumam „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros”, pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2011.gada 16.martam. Kad būs zināms iepirkuma konkursa uzvarētājs, tiks īstenota lielākā un dārgākā šī ERAF projekta aktivitāte – stacionāro, portatīvo datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde izglītības iestādēm.

Jāpiebilst, ka projekta beigu termiņš noteikts – 2011.gada 30.jūnijs, ja vien tas netiks papildus pagarināts.

 

Trešdiena, 27.01.2010.

Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija

2010.gada 14.janvārī Ropažu novada dome parakstīja līgumu ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu projektam ”Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija”. Realizējot projektu, tiks nodrošināta efektīva informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmantošana Ropažu novada skolās, nodrošinot izglītības procesa kvalitātes un efektivitātes pilnveidošanos.

Projekts tiek īstenots Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā. Tā ietvaros tiks uzstādīti 14 stacionārie un 4 portatīvie datori, 2 multimediju tehnikas vienības (2 interaktīvās tāfeles un 2 projektori), un attīstīti 2 lokālie datortīkli.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 18660,44.

Finansējums tiek nodrošināts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda 85% un Latvijas valsts budžeta – 15% apmērā.

Projektu paredzēts realizēt no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam.

 

Ināra Skrodele,

projekta koordinatore Zaķumužas pamatskolā