Ropažu vidusskola

Comenius projekts (2006-2009)

No 2006.-2009. gadam Zaķumuižas pamatskola piedalījās Comenius skolu programmas projektā “Mūsu kultūras mantojuma daudzveidība” sadarbībā ar skolām no Bulgārijas un Turcijas.

Projekta mērķi:

  • Rosināt skolēnus katrā no dalībvalstīm apzināties savas tautas tradīcijas un paradumus;
  • Sniegt iespēju apmainīties ar informāciju, salīdzināt savas tautas tradīcijas ar citu tautu tradīcijām;
  • Rosināt pārdomas par to, kā tradīcijas radušās un kāpēc dažas no tām izzūd;
  • Apzināt un novērtēt kultūras mantojuma daudzveidību Eiropas valstīs.

Projekts deva iespēju skolēniem vairāk apzināties sava kultūras mantojuma bagātību kontekstā ar citu tautu kultūrām. Skolēnu pārstāvji devās vairākos apmaiņas braucienos uz Turciju un Bulgāriju, kā arī nopietni strādāja pie projekta materiāliem. Projekts palīdzēja izprast tradīciju un svētku ietekmi uz valsts kulturālo un ekonomisko dzīvi, kā arī sekmēja ciešākas savstarpējās sadarbības veidošanos starp dalībvalstu skolēniem. Projekta darbības ilgums bija 3 gadi.

  • 2006./2007.m.g. tēma “Tautas svētki un tradīcijas”;
  • 2007./2008.m.g. tēma “Tautas pasakas”
  • 2008./2009.m.g. tēma “Nacionālo minoritāšu kultūras”

Projektā tapušie materiāli:

2008./2009.m.g. tika izveidota īsfilma par mūsu skolas skolēniem no Gruzijas- Beku un Elenu.

filma

2008.gadā projekta ietvaros tika iestudēta luga “Laimes sēkliņa”. Iestudējums ir nofilmēts un pieejams DVD formātā ar tulkojumu subtitriem angļu valodā.

izrades afisa wince

2007.gadā skolotāji un skolēni pētīja dažādu tautu pasakas. Noslēgumā tika izveidots un izdots ilustratīvs kalendārs par mūsu un arī partnerskolu tradīcijām un tautu pasakām.

kalendars comenius wince

 

Projekta koordinatore Ināra Skrodele