Ropažu vidusskola

MammaDaba projekts (2009)

Mammadaba meistarklases  Latvijā organizē a/s „Latvijas valsts meži” vides izglītības programmas „Izzini mežu” ietvaros. 2008./ 2009. mācību gadā Mammadaba meistarklasē dalību bija pieteikuši 235 skolotāji no 130 skolām, iesaistot meža izzināšanā vairāk kā 3500 skolēnu no 25 Latvijas rajoniem.

Piedaloties meistarklasē, dalībniekiem visa mācību gada garumā bija jāveic 5 obligātās meža izziņas aktivitātes: 1) „Izzini mežu” ekskursija kādā no Mammadaba Tūrisma objektiem ( mēs oktobrī bijām Kalsnavas arborētumā un par to jau rakstījām „Ropažu Vēstīs”, 2) skolotājam jāpiedalās „Meža olimpiādē” (par to sīkāk skat. turpinājumā), 3) jāpiedalās meža stādīšanas talkā aprīlī, 4) jāizgatavo un jāizliek būrīši mežā vai parkā, 5) jāpiedalās dabas sakopšanas talkā, par ko dalībnieki saņem 20 punktus. Lai uzvarētu, jāveic arī daudz papildus aktivitāšu, par katru saņemot 1 papildus punktu.

Mēs, Zaķumuižas pamatskolas dalībnieki, piedalījāmies visās obligātajās aktivitātēs un saņēmām vēl 22 papildpunktus par papildus aktivitātēm. Mēs apmeklējām Dabas muzeju un mācījāmies, mēs apmeklējām reizi mēnesī Multirītus kino „Rīga”, skatījāmies filmiņas par dabu. Mēs apmeklējām a/s „Latvijas valsts meži” organizētos pasākumus „Alfā” u.c. Tādēļ ieguvām 1. vietu Latvijā un īpašo balvu 200 Ls vērtībā, kura izmantojām meža izzināšanas pasākumam- dabas takas izveidei Zaķumuižā.

Tā kā mūsu skola bija tik ļoti aktīva, iesaistot daudz skolēnu un skolotāju meža izzināšanā, tad augustā Zaķumuižas pamatskolā tiks īpaši iekārtota un 1. septembrī svinīgi akreditēta Mammadaba vēstniecība. Mammadaba vēstniecības akreditācijas rullis 9 labākajām Latvijas skolām tiks piešķirts uz 1 mācību gadu, kura laikā skolas skolēni un skolotāji pildīs īpašos Mammadaba vēstnieku pienākumus.

Mammadaba meistarklasē aktīvi visu gadu piedalījās 2. klases skolēni un daļa 3. klases skolēnu. Meža stādīšanas talkā piedalījās 2., 6. un 7. klases skolēni, skolotājas Inta Ozola un Ināra Kleinberga. Gribu pateikties Edgara Debesnieka, Irinas Vedjaškinas, Unigundas Meijeres, Annijas Lasmanes vecākiem, kuri palīdzēja izgatavot putnu būrīšus. Jānis Meijers palīdzēja arī 2. klases bērniem būrīšus izkārt. Paldies skolotājam Arnim Kaupiņam, jo viņa vadībā vecāko klašu zēni izgatavoja un izlika būrīšus stadiona teritorijā. Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās Lielajā talkā! Paldies Laimdotai Kundziņai par sagatavoto dabas konkursu 1. – 4. klasēm, paldies Ligitai Šreiberei par dziesmām un rotaļām, kuras varējām demonstrēt Mammadaba pasākumos. Vairāk vai mazāk visu klašu skolēni tika iesaistīti šajā projektā.

 

Projekta koordinatore Zaķumuižas pamatskolā,

skolotāja Ināra Kleinberga