Ropažu vidusskola

NordPlus projekti (2009-2010)

NordPlus programma

No 2009.līdz 2010.gadam skolā īstenojām divus Nordplus projektus. Projekts “Klimats- sadarbības iespējas” akcentēja skolēnu iesaistīšanos klimata jautājumu pētīšanā Baltijas jūras reģiona valstīs. Projekta ietvaros skolēni Somijā, Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā vēroja laika apstākļus, salīdzināja tos, prezenetēja savus pētījumus citu skolu skolēniem. Viesojoties sadarbības skolās, skolēniem bija iespēja kopīgi darboties grupās, lai pētītu un diskutētu par dažādiem ar klimata izmaiņām saistītiem jautājumiem.

 

Kopā ar projekta partneriem tika īstenots arī otrs projekts “Draudzības tilti”. Arī šajā projektā mūsu partneri bija Uhtna Pohikool (Igaunija), Brattaskolen (Zviedrija) Espoon Koulu (Somija)  skolēni vecumā no 12-14.gadiem. Projekta galvenā aktivitāte ir mobilitātes jeb pieredzes braucieni, kurās skolēni dodas uz kādu no projekta dalībvalstīm un nedēļas garumā piedalās skolas mācību stundās, pasākumos un ekskursijās. Katrā mobilitātē piedalījās 6 skolēni no katras valsts. Tā kā skolēni šajā laikā dzīvo viesģimenē, papildus mācībām un pieredzei ārzemju skolā, ir iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas un apgūt konkrētās valsts tradīcijas. Skolēniem pilnībā tiek segti ceļa izdevumi un uzturēšanās izmaksas.

Mobilitāšu norises laiki un vietas:

  • Igaunija, 22.11.2009.-28.11.2009.
  • Somija, 24.01.2010.-20.01.2010.
  • Latvija, 21.03.2010.-27.03.2010.
  • Zviedrija, 2.05.2010.-8.05.2010.

 

Paldies skolēniem un kolēģiem par čaklu darbošanos projektā,

angļu valodas skolotāja Inta Ozola