Ropažu vidusskola

Dabas takas izveide Zaķumuižā (2011)

2011.gadā Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrība saņēma ELFLA finansējumu dabas takas izveides projektam. Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja un piešķīra finansējumu LVL 1722,63 ( kopējās izmaksas LVL 1914.03 ) Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrības iesniegtajam projektam „Mācību dabas taka Zaķumuižas parka/ stadiona teritorijā Zaķumuižas un Ropažu novada iedzīvotājiem”. Projekta īstenošanas laiks- 2011.gads.

Projektu realizēt palīdzēja Ropažu novada SIA „Stēģi”.Projekta ietvaros tika izveidota  apļveida dabas taka, kura sākas un beidzas iepretim Zaķumuižas pamatskolas ieejai. Takā ir izvietoti informatīvi stendi, norādes zīmes,  uzlikt 2 jauni tiltiņi, izveidotas aizsargbarjeras, domājot par gājēju drošību. Takas vidusdaļā izveidots mini atrakciju laukums bērniem.

Arī šim projektam 10% no izmaksām ir segtas no Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrības līdzekļiem. Dabas takas uzturēšana ik gadu prasa uzmanību gan no skolēniem, gan skolotājiem. Priecāsimies par iedzīvotāju finansiālu un praktisku atbalstu dabas takas uzturēšanā.

Ināra Kleinberga – projekta autore un koordinatore.

elfla_1lad