Ropažu vidusskola

Comenius skolu projekts (2011-2013)

2011.-2013. gadā  Zaķumuižas pamatskolā tika īstenots „Comenius” apakšprogrammas Skolu daudzpusējās partnerības projekts „Dzīve pie upēm Eiropā”. Projekta sadarbības partneri- Zviedrijas, SpānijasItālijas un Portugāles skolu skolotāji un skolēni.

Projekta „Dzīve pie upēm Eiropā” ietvaros visu dalībvalstu skolēni pētīja vietējām upēm raksturīgās laivas un kuģus un mēģināja arī dažus no tiem uzbūvēt pašu spēkiem, izmantojot dažādus materiālus.  Tā kā projekta tematika galvenokārt tika vērsta uz vides aizsardzības tēmām, liela daļa projekta aktivitāšu tika vēstas uz vides aizsardzības jautājumu risināšanu. Skolēni apguva zināšanas par ūdens iegūšanas un attīrīšanas procesiem, atkritumu šķirošanas nozīmi, no otrreiz pārstrādājamiem materiāliem skolēni radošajās darbnīcās pagatavoja  saimniecībā noderīgas lietas un dekoratīvus priekšmetus.

Lai pilnveidotu skolēnu svešvalodu zināšanas un komunikācijas prasmes, visa projekta darbības laikā notika arī vēstuļu apmaiņa starp dažādu vecumu skolēnu grupām. Projekta aktivitātes ne tikai rosināja skolēnus pievērsties gan ūdens resursu taupīšanai, gan atkritumu šķirošanai un vides saudzēšanai, gan arī paplašināja zināšanas par partnervalstu kultūru, ekonomiku, izglītības sistēmu, kā arī būtiski uzlaboja angļu valodas prasmes.

Zaķumuižas pamatskolas kolektīvam īpaša pieredze bija projekta partneru viesošanās skolā 2012.gada oktobrī. Pēc projekta plānošanas apspriedes, kas norisinājās Zaķumuižas pamatskolā, mēs piedāvājām ārzemju viesiem iepazīties ar Latvijas zvejniecības vēsturi Jūrmalas brīvdabas muzejā. Lielu sajūsmu izraisīja Jūrmalas plašais, balto smilšu liedags. Īpaši par to priecājās zviedri, kuriem Baltijas jūras krasts pārsvarā ir klinšains un akmeņains.Tā kā mūsu ārzemju viesi bija atbraukuši laikā, kad rudens jau krietni iekrāsoja koku lapas, un vislabāk tās aplūkojamas Vidzemē, devāmies apskatīt Gaujas Nacionālo parku un vienu no skaistākajiem Latvijas smilšakmens veidojumiem – Zvārtes iezi. Pēc tam apmeklējām Āraišu ezerpili, kur iepazināmies ar seno latgaļu ezermītnēm, rekonstruētajām ēkām un sadzīves priekšmetiem. Par to, ka izveidotā ezerpils rekonstrukcija ir unikāls šāda veida projekts, kam nav līdzīga visā Ziemeļeiropā, viesiem aizraujošā stāstījumā pavēstīja gide, tērpusies seno latgaļu tautas tērpā.

Viesojoties Latvijā, pedagogiem no Spānijas, Portugāles, Itālijas un Zviedrijas vēl piedāvājām aplūkot Cēsu viduslaiku pili un parku, izstaigāt Vecrīgas ieliņas, ielūkoties Doma baznīcā, kā arī izbaudīt latviešu ēšanas un viesu uzņemšanas tradīcijas.

Paldies visiem Zaķumuižas pamatskolas skolēniem par jau paveikto darbu projekta ietvaros, pedagogiem un darbiniekiem, kas gādāja gan par projekta uzdevumu izpildi, gan par ārzemju ciemiņu labsajūtu mūsu skolā!

Inta Ozola un Ināra Skrodele

Sīkāka informācija par projektu pieejama projekta blogāhttp://comeniusriversproject.blogspot.com/