Ropažu vidusskola

Projekts "Piedalies un veido nākotni"

Pirmdien, 2021.gada 27.septembrī Ropažos notika diskusija ‘’ Jauniešu balsis demokrātijai’’. Ropažu vidusskolas 12. un 11.klases skolēni projekta ‘’ Piedalies un veido nākotni’’ ietvaros tikās ar Ropažu novada pašvaldības deputātēm  Renāti Gremzi un Signi Grūbi .

Draudzīgā sarunā tika pārrunātas aktualitātes Ropažu novadā un Ropažu pagastā. Deputātes pastāstīja par darba specifiku, skolēni uzdeva jautājumus, iesaistījās diskusijā par novada un savām nākotnes iecerēm.

Pēc tikšanās projekta ietvaros skolēni paši analizēja Ropažu pagasta pozitīvās un uzlabojamās puses, nonākot pie secinājumiem par savām līdzdalības iespējām.


Projekta “Piedalies un veido nākotni” aktivitātes Ropažu novada vidusskolā:

projekta ietvaros 9. – 12.klašu skolēni iepazinās ar Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu kandidātu sarakstiem un partiju programmām: 9.klašu skolēni analizēja kandidātu sarakstu statistiskos datus, savukārt 11.un 12.klašu skolēni pētīja un analizēja partiju programmas, bet 10.klašu skolēni veidoja infografikas, vizualizējot analīzē iegūto informāciju.

Lai labāk varētu izprast pašvaldību vēlēšanu norises kārtību, 9.-11.klašu skolēni tiešsaistē tikās ar Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Evitu Rozenbahu-Kalniņu.

26.maijā organizēsim Ropažu novada pašvaldību vēlēšanu simulāciju, kurā 9.-12.klašu jaunieši iejutīsies vēlētāju lomā un virtuāli balsos par kādu izvēlēto kandidātu sarakstu.

“Projektu „Piedalies un veido nākotni!” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem” un “Plašāka informācija par projektu pieejama http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-4/


Esam gandarīti, ka Ropažu novada vidusskola ir viena no 14 Latvijas skolām, kas ir ieguvusi iespēju piedalīties pilsoniskās līdzdalības projektā “Piedalies un veido nākotni! “. Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un sociālo un politisko atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes –  izglītojoties par Satversmē noteiktām demokrātiskām vērtībām un praktizējot pilsonisko līdzdalību pašvaldību vēlēšanu simulācijās un diskusijās par jaunatnes līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā.

Projekta aktivitātēs piedalās 9.-12.klašu skolēni.

“Projektu „Piedalies un veido nākotni!” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem” un “Plašāka informācija par projektu pieejama http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-4/