Ropažu novada vidusskola

Mācību darbs

2020./2021.m.g. Ropažu novada vidusskola īsteno šādas izglītības programmas šādās īstenošanas vietās:

  • pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu novadā, LV 2133;
  • vispārējās pamatizglītības izglītības programma (programmas kods 21011111) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5, Zaķumuižā, Skolas ielā 3 un Parka ielā 6;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5, Zaķumuižā, Skolas ielā 3 un Parka ielā 6;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011 un 31016011), kas tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5.

Skolā tiek izmantota e-klase. Piereģistrējot bērnu e-klasē, vecākiem uz norādīto mobilo tālruni tika nosūtītas īsziņas ar paroli. Pieejas vārds ir skolēna personas kods. Visiem lietotājiem automātiski tiek nodrošināti uzaicinājuma (bezmaksas) komplekta pakalpojumi, kas ļauj:

 • redzēt atzīmes visos mācību priekšmetos;
 • lasīt skolotāja ziņojumus – uzvedības ierakstus, piezīmes, atgādinājumus;
 • sekot līdzi mācību priekšmetu sarakstam;
 • redzēt mājas darbu uzdevumus;
 • sekot līdzi stundu tēmām;
 • sazināties ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Aicinām pieteikt skolēna kavējumu, izmantojot e-klasi. Kavējuma pieteikums e-klasē, kas veikts līdz plkst. 8.15, tiks uzskatīts arī par pusdienu atteikumu.

Saziņai ar vecākiem par skolēna sekmēm un uzvedību tiek izmantota e-klase, šogad skolēnu dienasgrāmatas tiek nodrošinātas 1.-6.klases skolēniem.

Informācija par mācību gada ilgumu un brīvlaikiem:

Mācību gads sāksies 2020. gada 1. septembrī un ilgs līdz 2020. gada 31. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 14. maijā, bet mācību gads – 11. jūnijā. 12. klašu skolēniem mācības beigsies 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads noslēgsies 18. jūnijā.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

 • Rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim;
 • Ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;
 • Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam; 12. klases skolēniem – no 2021. gada 22. līdz 26. martam.
 • Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem – no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
  Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiks:  https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/vpd_grafiks_2021.pdf