Ropažu vidusskola

Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņu piedāvājums (projekts)

2022./2023.m.g.

Ropažos

 • Bērnu māksla studija. 1.-9.kl.
 • Čaklās rokas. 1.-6.kl.
 • Tautas deju pulciņš. 1.kl.
 • Kokapstrāde. 5.-9.kl.
 • Franču valodas klubiņš. 1.-6.kl.
 • Dambrete. 1.-4.kl.
 • Loku šaušana. 4.-12.kl.
 • Autosports. 8.-12.kl.
 • Ekopadome, ekoskola 4.-12.kl.
 • Baleta pulciņš 1.4.kl.
 • Mūsdienu deju pulciņš 4. – 12.kl.

Zaķumuižā

 • Origami 2.kl.
 •  Robotikas pulciņš. 1., 3.kl.
 • Vokālais ansamblis. 2.-6.kl.
 •  Dambrete.1.-4.kl.
 • Čaklās rokas. 2.kl.
 •  Kokapstrāde. 5.-9.kl.
 • Tautas deju pulciņš. 1.kl.
 •  Kulinārija. 5.kl.
 • Radošie projekti. 4.- 9.kl.
 • Jaunie matemātiķi. 4.-6.kl.
 • Pilsoniskā līdzdalība. 7.-9.kl.
 • Vācu valodas klubiņš . 4.-6.kl.
 • Ekopadome, ekoskola . 4.-9.kl.
 • Baleta pulciņš 1. – 4.kl.
 • Mūsdienu deju pulciņš 4.- 9.kl.

Izglītības likums nosaka:

 • interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;
 • interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķis:

 • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
 • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
 • nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
 • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
 • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
 • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

Noderīgi materiāli:

Iesniegums interešu izglītības pulciņu apmeklēšanai.


AUTOSPORTA PULCIŅŠ (vadītājs: Viesturs Saukāns)

Kopš šā gada septembra interesants projekts Ropažu vidusskolā – interešu izglītības nodarbība, jeb, vienkārši sakot, pulciņš – Autosports. Skolēnu uzdevums ir sagatavot Folkreisa sacensībām atbilstošu automašīnu un startēt pirmās iespējamās sacensībās.

Visu rakstu par Autosprta pulciņu lasīt