Ropažu vidusskola

EKO skola

2022./2023. mācību gads

Pirmsskola

Gada tēma “Pārtika”

Eko skolas darba plāns 2022./2023.m.g.:

  • Aptaujas anketa “Eco skolas vides novērtējums”’- pedagogiem un bērniem.
  • Eko skolas rīcības dienas.
  • Dalība projektos “Uzliec pauzi plastmasai”; “Cūkmena detektīvs” u.c.
  • Āra nodarbības katrai grupai vismaz 1x nedēļā.
  • Rotaļu laukumu pirmsskolas grupām atjaunošana, iekārtošana.
  • Rezultātu apkopošana un tālākas rīcības plānošana.
  • Ikdienas nodarbības pirmsskolas grupām, ietverot Eko skolas tēmas.
  • Sadarbība ar skolas Eko skolas padomi, kopīgas aktivitātes.

Skolas piedāvātās aktivitātes Eko skolas programmas ietvaros:

  • Bateriju nodošana
  • Makulatūras vākšana