Ropažu vidusskola

Projekti

Piedalīšanās dažādos projektos sniedz iespēju bērniem un skolotājiem padziļināti apgūt kāda mācību priekšmeta saturu, rūpēties par dabas aizsardzību, izzināt kādu tēmu padziļināti un darīt daudz citu interesantu lietu. Arī skolotāji, īstenojot projektus, apgūst jaunas zināšanas un prasmes, iegūst vērtīgu pieredzi un paplašina savu redzesloku. Katru mācību gadu esam iesaistījušies kādā projektā.