Ropažu novada vidusskola

RAKARI

‘’Dod katrai dienai iespēju kļūt par tavas dzīves skaistāko dienu!’’

(Markas Tvens)


KUR?

Kur koki aug visstaltākie?

Kur  mākoņi visbaltākie?

Kur putni dzied visskaļāk?

Kur zāle zeļ viszaļāk?

Latvijā.

”Rakari” 18. novembrim gatavojās kā savai dzimšanas dienai. Saposāmies svētku drēbēs, sarūpējām cienastu un kopīgi saklājām svētku galdu, pat viena no mammām bija izcepusi svētku kūku Latvijas karoga krāsās, dziedājām himnu, gājām rotaļā. Bet dienu pirms svinībām arī pagatavojām apsveikumus Latvijai dzimšanas dienā.

Daudz laimes Latvijai 101 dzimšanas dienā!!!


Rakari novembrī atzīmēja Mārtiņdienu. Pirms svētku svinēšanas runājām, izzinājām, dalījāmies ar pieredzi, kas tad īsti ir Mārtiņdiena…

11.novembrī iejutāmies ķekatnieku tēlos, dejojām, dziedājām, rotaļājāmies, mielojāmies un kopīgi izveidojām Mārtiņa zīmi un veidojām kopdarbu Mārtiņdienas gaili.

Visi saka, visi saka:

Mārtiņdiena, Mārtiņdiena, 

Kaut varētu Mārtiņdienu

Aiz ausīm noturēt. (Latv. t. dz.) 


TRĪSGADNIEKS

Bērnudārznieka augšana notiek vētraini. Katrs gads vecākiem ir pārsteigumu un atklājumu pilns.

Parādās sevis apzināšanās, savu vēlmju un vajadzību skaļa izteikšana, „gribu – negribu” periods ar kliegšanu un pieprasījumiem.

Šajā vecumā veidojas bērna pašvērtējums, saskarsmes prasmes, sociālo lomu apzināšanās un atdarināšana. Intelektuālā attīstība caur priekšmetu pielietojuma izpratnes, runas apguve.

Cenšas ieviest kārtību savās mantās. Viņi mēdz salikt visu ne tā, kā mums to gribētos (glīti salocīt lelles drēbītes un salikt vienu virs otras): bērns drēbes vienkārši saliek čupiņā uz grīdas. Izrādās, ka tā ir bērna kārtības izjūta, jo, viņaprāt, mantām jāatrodas tur, lai tās ērtāk var paņemt, kad atkal ievajagas.

Runas attīstība

Trešajā dzīves gadā bērna uzmanība tomēr vēl ir nenoturīga, īpaši šī gada sākumā, kad mazajam vēl pamatā piemīt divgadīga bērna rakstura iezīmes. Un tomēr viņš jau ir spējīgs koncentrēties uz kādu darbību, kas viņam šķiet interesanta, neatraujoties no tās kādas 12-15 minūtes. Tā tiek darbināta atmiņa. Bērns atceras ne tikai to, kas bija nesenā pagātnē (pāris stundu atpakaļ), bet arī (trešā gada beigās) var izstāstīt, piemēram, par to, kā viņš ir gājis kopā ar vecākiem ciemos (vai uz cirku, vai veikalu, vai zoodārzu utt.).

Tas nozīmē, ka trešā gada ietvaros pilnveidojas atcerēšanās procesi, un ar runas attīstību atmiņas var tikt izsauktas, liekot lietā vārdu palīdzību. Šajā sakarā der iegaumēt, ka trešajā dzīves gadā intensīvi pieaug aktīvais bērna vārdu krājums, un trešā gada beigās vārdu krājumā var būt pat 1200-1500 vārdu un arī vairāk. Parādās sarežģīšanas funkcija – bērns prot veidot frāzes no 3-4 vārdiem. Noformējas runas gramatiskā puse.

Vislabākais bērna pozitīvai attīstībai ir pacietība, sapratne un mīlestība!