Ropažu novada vidusskola

GUDRINIEKI

MĒS ESAM- “GUDRINIEKI”

G– gudri

U-uzcītīgi

D-draudzīgi

R-radoši

I-izpalīdzīgi

N-nosvērti

I-interesanti

E-emocionāli

K-kārtīgi

I-izveicīgi

Mācīsimies sadarboties, izteikt savas domas un jūtas, uzklausīt citus un izteikt savu viedokli, sāksim saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus, saskaņosim savas darbības ar citiem, izturēsimies pieklājīgi un iejūtīgi, mācīsimies veidot attiecības un izpratni par draudzību, palīdzēsim un pieņemsim palīdzību, mācīsimies strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties atbildību un dalīt atbildību.


Grupa “Gudrinieki”oktobrī:

Veidojam dinozauru parku                                               Ciemos pie aitiņām                                                      Spēlējam galda spēles

Veidojam lapu pērlītes                              Eksperimentējām – radām elektrību                                       Palīdzam viens otram

Stikla pārstrādes rūpnīca                          Krāsojam lapas                        Ciemos policijas runcis Rūdis

Matemātika dabā – salīdzināšana                                     Maskojamies


Septembrī grupas “Gudrinieki” bērni zināšanas un prasmes apguva, dodoties dabā, sadarbojoties, sportojot un ciemojoties bibliotēkā!